Dražba Pozemky v obci Dobrná ( okres Děčín ) - BŘEZEN 2019

Pozemky v obci Dobrná ( okres Děčín ) - BŘEZEN 2019

4800,- Kč 7200,- Kč
  • Spisová značka 191 EX 3170/15
  • Okres Děčín
  • Obec Dobrná

Předmětné pozemky jsou situované vně souvisle zastavěného území, severozápadně od obce, pozemky p.č.546/4 a p.č.565/1 na hranici katastru obce. Jsou součástí zemědělsky užívaných celků. Pozemky p.č.546/4, p.č.565/1 a p.č.580/3 jsou v katastru nemovitostí vedené v druhu orná půda, pozemek p.č.593/3 v druhu trvalý travní porost. Ve skutečnosti jsou všechny zatravněné. Jsou nepravidelného půdorysu. Pozemky p.č.546/4 a p.č.565/1 jsou severozápadně skloněné a sousedí spolu, stejně jako pozemky p.č.5